Trung Quốc Túi kim loại khóa nhà sản xuất
Sản phẩm kim loại King Loong
Có nhiều chuyên môn về phần cứng cho ngành công nghiệp túi xách, giày dép, may mặc

Được Túi kim loại khóa & kim loại đai khóa Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Cục đúc

Cục đúc

Kho khuôn

Kho khuôn

Phòng phát triển khuôn mẫu (2)

Phòng phát triển khuôn mẫu (2)

Top mục

Sản phẩm kim loại King Loong
Có nhiều chuyên môn về phần cứng cho ngành công nghiệp túi xách, giày dép, may mặc

Thêm sản phẩm